Volta Responsive là một trong những giao diện blogger được tạo bởi idntheme.com, giao diện này là kết quả của sự chỉnh sửa từ chủ đề invert pro đã được tối ưu hóa từ phía SEO & Tốc độ.

Giới thiệu

Vì đây là phiên bản sử dụng bình luận trên Blogger nên tốc độ sẽ không thể so sánh với phiên bản gốc sử dụng bình luận Disqus. Bởi vì bình luận trên Blogger cần JS và CSS tích hợp của Blogger để bình luận hoạt động bình thường.

Download Free Blogger Template Volta Responsive
Blogger Template Volta Responsive

Các tính năng chính

Responsive: True Check

Google Testing Tool Validator (Homepage): True Check

Google Testing Tool Validator (Postpage): True Check

PageSpeed ​​Insights: True Check

Mobile Friendly: True Check

SEO Friendly: True

Dynamic Heading: True

High CTR: True

Personal Blog: True

Disqus Comment: True

Breadcrumbs Schema.org: True

Related Posts Widget: True

Featured Posts Widget: True

Social Share Button: True

Responsive Menu: True

Social Media Footer: True

Search Box: True

Back to Top: True

Newsletter Widget: True

Shortcodes: True

Tải xuống Template Volta Chuẩn SEO